Mały Miś w świecie wielkiej literatury


O pozytywnych skutkach czytania książek wie chyba każdy z nas. Dużo mówi się o tym, że czytanie rozwija pod względem intelektualnym, emocjonalnym. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo, uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych, dodaje sił, dostarcza nam rozrywki i wiedzy.

Aby popularyzować czytelnictwo i pozyskiwać młode pokolenie do tego, aby stawało się odbiorcą dzieł stworzonych we wrześniu grupa 06  przystąpiła do ogólnopolskiego projektu  pod hasłem: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Jego autorką jest Pani Aneta Konefał, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej. Patronat nad projektem objęło czasopismo Przedszkolne ABC i Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak.

Najważniejszym bohaterem tego przedsięwzięcia jest pluszowy miś, a przewodnikiem całej akcji został Miś Bruno.

W projekcie bierze udział ponad 300 placówek z całej Polski, a jego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami i szkołami. Organizator zaplanował dla wszystkich uczestników trasę składającą się z dziesięciu przedszkoli lub szkół.
Każdy pluszak wraz z dziećmi, u których gości, bawi się, zwiedza przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słucha bajek, czytanych przez nauczycieli.

Miś wyposażony jest w Dzienniczek Podróży, w którym dzieci wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę. Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbce oraz wpisują samodzielnie swoje imiona.

Misie będą gościć w każdej placówce około 3 dni, a następnie dzieci spakują je do bąbelkowej koperty i wyślą je do kolejnego przedszkola lub szkoły.

Projekt, oprócz opisanej podróży, zakłada organizację dwóch konkursów: plastycznego dla dzieci oraz literackiego dla nauczycieli. Dodatkowo, jedna z uczestniczek, Pani Ludmiła Fabiszewska, skomponowała muzykę do tekstu specjalnie napisanego dla potrzeb akcji przez Panią Agatę Dziechciarczyk. Piosenka nawiązująca do wartości czytania dzieciom stała się hymnem projektu .

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że udział w projekcie przyniesie wiele korzyści dla uczniów, a przede wszystkim zachęci do czytania oraz przyczyni się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawania nowych ludzi.