Nauczyciele


MARZENA DOBRZYŃSKA – DYREKTOR SZKOŁY , fizyka, technika


KLASY 0-3

EWA RACKA – wychowawczyni kl.0

MARZANNA ZIELIŃSKA– edukacja wczesnoszkolna kl.1

EWA KOŁODZIEJSKA – edukacja wczesnoszkolna kl.2

MAGDALENA CIUKSZA– edukacja wczesnoszkolna kl.3

JOANNA MARCINKOWSKA– j. angielski
AGNIESZKA KOWALSKA - religia
ALEKSANDER GÓRALCZYK - koło szachowe

ANGELIKA FRONCZAK - nauczyciel wspomagający
KLASY 4-7

ANNA JAKUBCZAK – plastyka, świetlica, wych. klasy 4

JOANNA MARCINKOWSKA – j. angielski, wych. klasy 5

JOLANTA SAFULAK – j. polski, wych. klasy 6

AGATA GREFKOWICZ – wych .fizyczne, wych. klasy 7

ANNA GROCHOLEWSKA - matematyka,biologia, wych. klasy 8 


KATARZYNA BURY – j. niemiecki
AGNIESZKA KOWALSKA - religia

JOANNA KOCIK- informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

BARBARA BRZOZOWSKA - przyroda
EWA SZAŁAPSKA - muzyka

ALDONA ERTMAN - geografia

RENATA JABŁOŃSKA - chemia

KATARZYNA MECHECKA - historia, wos, nauczyciel wspomagający

ANNA FRANKOWSKA - nauczyciel wspomagający

PAULINA KOCIMSKA - wychowanie do życia w rodzinie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ALEKSANDER GÓRALCZYK - koło szachoweWERONIKA SIEJKA -  terapia pedagogiczna i rewalidacja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna