Oferta edukacyjna szkoły


Szkoła Podstawowa w Feliksowie znajduje się na terenie Gminy Sochaczew. Przy szkole prowadzony jest Oddział Przedszkolny.

Do szkoły jest dogodny dojazd zarówno od strony Sochaczewa jak i Chodakowa drogą łączącą Kożuszki z Żelazową Wolą. Leży w sąsiedztwie pól i lasu, ale są też w bliskiej okolicy współpracujące z nami zakłady produkcyjne.

   

Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście do placówki. W szkole panuje życzliwa, przyjacielska atmosfera. Klasy na ogół nie są liczne co pozwala na to, aby dziecko nie było anonimowe, a nauczyciele doskonale znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia i pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Nie jest znany problem palenia papierosów, picia alkoholu czy narkomanii.

Zajęcia klas I-VII i Oddziału Przedszkolnego odbywają się na jedną zmianę. 

 Baza szkoły: 

Nowoczesna sala gimnastyczna z dobrym wyposażeniem, szatniami i zapleczem sanitarnym została oddana do użytku w 2009 roku.


Pracownia komputerowa posiada 10 stanowisk z dostępem do Internetu. Korzystają z niej wszyscy uczniowie w ramach zajęć komputerowych.


Klasy 0 – III korzystają z miejsca zabaw urządzonego zgodnie z projektem „Radosna Szkoła”, gdzie między zajęciami mogą pobawić się bezpiecznymi zabawkami, piłkami, grami i układankami.Na terenie szkoły znajdują się  dwa place zabaw dla dzieci młodszych. 


Niedawno odnowione sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i kąciki zabaw w klasach I-III są przyjaznym miejscem do zdobywania wiedzy.

W bibliotece uczniowie znajdują wszystkie obowiązujące lektury, wiele pozycji literatury pięknej o różnej tematyce jak również książki i tematyce popularno-naukowej, pomagające zdobyć informacje potrzebne na lekcje.

 

Szkoła zapewnia opiekę po zajęciach lekcyjnych w ramach świetlicy szkolnej uczniowie pod opieką nauczyciela odrabiają prace domowe, mogą się bawić lub rozwijać swoje zainteresowania.

  


W trosce o właściwy rozwój dziecka każdy uczeń – w zależności od potrzeb – otoczony jest opieką logopedy i pedagoga szkolnego oraz pedagoga terapeuty. W tym celu mamy nowe dobrze wyposażone gabinety.
Prowadzone są też zajęcia z gimnastyki  korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji. Odbywaja się tez zajęcia wyrównawcze.


Dzieci objęte są też opieką pielęgniarki szkolnej.

Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych: język angielski – jako język obowiązkowy dla klas I – VII, a nawet oddziału przedszkolnego, oraz język niemiecki dla klas IV – VI jako zajęcia nieobowiązkowe, dla kl.VII jako drugi język obowiązkowy.

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

·         kółka przedmiotowe

- matematyczne,

- polonistyczne,

- informatyczne,

·         zajęcia SKS-u,

·         kółko szachowe

Organizowane są też różnorodne konkursy dla dzieci, zarówno wiedzowe, jak i artystyczne. Bierzemy też udział w pozaszkolnych konkursach i zawodach sportowych. 

Co roku też uczniowie wyjeżdżają na wycieczki w ciekawe miejsca zarówno jedno- jak i kilkudniowe.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty unijne, dzięki którym dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach, a szkoła pozyskała wiele cennych pomocy naukowych i wyposażenie sal.

Co roku mamy stałe szkolne uroczystości

- pasowanie na ucznia klasy I,

- akademie z okazji świąt państwowych,

- Dzień Matki,

- Mikołajki, Andrzejki,

- szkolna Wigilia i Jasełka

- Zabawa karnawałowa,

- udział w akcjach WOŚP,

- Dzień Języka Angielskiego

- szkolny Dzień Sportu

- piknik rodzinny.

 Nasza szkoła oferuje wszechstronny rozwój młodego człowieka.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY